Αστικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Είναι ίσως η ραχοκοκαλιά του Δικαίου, αναπτύχθηκε πρώτος και στη χώρα μας ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα.  Απαραίτητο όπλο κάθε δικηγόρου είναι η γνώση του Δικαίου αυτού και της πολυπλοκότητάς του. Ωστόσο, όσο κρίσιμη είναι η δικαστηριακή πρακτική και επιδίωξη της επιτυχίας του στόχου μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων, άλλο τόσο κρίσιμη είναι η επιδίωξη εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς και η επίτευξη αυτής. Αυτό επιβάλλει στο δικηγόρο γνώση, εμπειρία και δεινότητα, προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τον εντολέα του.

Το γραφείο μας έχει πλούσια εμπειρία στο Αστικό Δίκαιο. Ασχολείται με υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου, διαζύγια, επιμέλεια, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, αγωγές διατροφών, επικοινωνίας, προσβολής πατρότητας, σύμφωνο συμβίωσης  κλπ. Επίσης στον τομέα του Ενοχικού Δικαίου, με μισθωτικές διαφορές, με διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου κλπ.

Ένας τομέας στον οποίο έχουμε επιδείξει μεγάλη επιτυχία είναι οι αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, με αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου για υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες, θανάτους, όπως επίσης και αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη και τέλος τα εργατικά ατυχήματα. Με σεβασμό σε αυτές τις υποθέσεις που συνήθως έχουν ιδιαίτερο βάρος και συναισθηματική φόρτιση, οι δικηγόροι μας δουλεύουν με προσήλωση και μεθοδικότητα, επιδιώκοντας έτσι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Επιπρόσθετα, στον τομέα του Εμπραγμάτου δικαίου, ασχολούμαστε με διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα.

Στο Κληρονομικό Δίκαιο λειτουργούμε συμβουλευτικά αλλά και δικαστικά για τα περί κληρονομικής διαδοχής ζητήματα, διαθήκες, επαγωγή της κληρονομίας στους κληρονόμους, νόμιμης μοίρας, δωρεές, αποποιήσεις, αποδοχές κλπ.

Επιπλέον, ένας τομέας ενασχόλησής μας είναι η ίδρυση σωματείων και ιδρυμάτων καθώς και Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, τα οποία εν συνεχεία υποστηρίζουμε με ενημερώσεις, τροποποιήσεις, νομικές συμβουλές.

Τέλος, στα πλαίσια της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, το Γραφείο μας επιδιώκει την είσπραξη οφειλών, επιβάλει κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών και διενεργεί πλειστηριασμούς.