Γιατί δύο τομείς είναι σημαντικοί στη δικηγορία, η μάχιμη και η συμβουλευτική. Και οι δύο παρέχονται στο μέγιστο από το Γραφείο μας ανάλογα με την περίπτωση.

Γιατί το Γραφείο μας στελεχώνεται από εξειδικευμένους, δικηγόρους εκπαιδευμένους στη μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία καθιστώντας το έτσι ικανό και άξιο να ανταπεξέλθει και στις πιο δύσκολες προσδοκίες κάθε πελάτη. Η επιστημονική μας κατάρτιση, η εμπειρία και οι συνεχείς μετεκπαιδεύσεις, μας έχουν εδραιώσει και κατατάξει ως ένα από τα καλύτερα γραφεία της επικράτειας.

Γιατί ο εξοπλισμός του Γραφείου μας είναι τελευταίας τεχνολογίας και συνεχώς αναβαθμίζεται, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των δικηγόρων και των συνεργατών τους και έτσι την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Νέα λογισμικά και τράπεζες δεδομένων, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και πολλά άλλα πλαισιώνουν τους δικηγόρους ταυτόχρονα μας με online ενημέρωση νομοθεσίας, νομολογίας και αρθρογραφίας.

Γιατί ο χώρος μας είναι ευχάριστος και ειδικά διαμορφωμένος για άνετη και ευχάριστη αναμονή, η οποία κάποιες φορές είναι αναμενόμενη λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξατομικευμένης αντιμετώπισης του κάθε νομικού ζητήματος κάθε πελάτη μας.

Γιατί ο πελάτης προσεγγίζεται με ανθρωπιά και σεβασμό στην προσωπικότητα, τις ιδιαιτερότητες και τι επιθυμίες του. Επίσης, πλέον της εικοσαετίας, γίνεται μοναδικός στόχος του Γραφείου μας η σωστή αντιμετώπιση του νομικού ζητήματος.

Γιατί σε όλο αυτό το διάστημα, μας εμπιστευθήκαν πελάτες από όλη την Ελλάδα για πλείστα και διαφορετικά νομικά ζητήματα τα οποία με μεθοδικότητα περατώσαμε επιτυχώς.

Γιατί κάνουμε την υπόθεσή σας, υπόθεσή μας.

Γιατί … ρωτήστε τους πελάτες μας για εμάς.