Στην Ελλάδα της κρίσης ένα από τα φαινόμενα που παρατηρούνται είναι η μεγάλη αύξηση των διαζυγίων. Το 30%-32% των τελούμενων γάμων καταλήγει στον χωρισμό, ενώ παλαιότερα το ποσοστό κυμαινόταν γύρω στο 22%. Ο λόγος είναι διότι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες εισβάλλουν στην οικογένεια, την καθιστούν πιο εύθραυστη και ανοικτή στη ρήξη και ως εκ τούτου στον χωρισμό. Η οικονομική πίεση και το άγχος μετατρέπονται σε ψυχρότητα, απομόνωση και σε κάποιες περιπτώσεις σε ψυχολογική και σωματική ενδοοικογενειακή βία. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται σημαντικά τα διαζύγια στην Ελλάδα, την ώρα που μειώνονται οι γάμοι.

Μεταξύ των διαζυγίων κυριαρχούν τα συναινετικά. Στην περίπτωση που το ζευγάρι δεν μπορεί να αποφασίσει από κοινού για την λύση του γάμου ή όταν υπάρχουν σημεία όπου δεν υπάρχει κοινή συναίνεση, τότε η λύση είναι το διαζύγιο με αντιδικία. Οι περιπτώσεις που νομικά ορίζουν ότι ένας γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο με αντιδικία είναι όταν ο γάμος έχει κλονιστεί ή όταν υπάρχει διάσταση μεταξύ των συζύγων για τουλάχιστον δύο χρόνια. Οι περιπτώσεις κλονισμού είναι συνήθως περιστατικά όπως μοιχεία, ενδοοικογενειακή βία, ψυχρότητα, αδιαφορία, λόγοι οικονομικοί, κλπ. Από την άλλη, όταν έχει υπάρξει διάστημα τουλάχιστον δύο χρόνων όπου το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση σωματικά και ψυχικά και δεν υπάρχει πλέον επιθυμία να συνεχιστεί ο γάμος, τότε και πάλι μπορεί να γίνει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να λυθεί ο γάμος. Γενικά, το διαζύγιο με αντιδικία είναι αρκετά πολύπλοκη υπόθεση, που χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό, κυρίως αν ανάμεσα στο ζευγάρι υπάρχουν και παιδιά. Σε κάθε περίπτωση διαζυγίου, η επιλογή ενός ικανού και έμπειρου δικηγόρου είναι σημαντική, ώστε οι διαδικασίες να κινηθούν γρήγορα και ανώδυνα και για τις δύο πλευρές, κυρίως όταν το ζευγάρι έχει ανήλικα παιδιά. Τα ζητήματα που αναφύονται ταυτόχρονα είναι περιουσιακά, αλλά και αυτά που σχετίζονται με τα παιδιά, δηλαδή, επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία, γονική μέριμνα, μετοίκηση κ.α. Σημαντικό είναι ο Δικηγόρος που χειρίζεται υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου να είναι δυναμικός, ευφυής, διορατικός και γνώστης του αντικειμένου.

Το Γραφείο μας έχει πλούσια εμπειρία στο Αστικό Δίκαιο. Ασχολείται με υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου, διαζύγια, επιμέλεια, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, αγωγές διατροφών, επικοινωνίας, προσβολής πατρότητας, σύμφωνο συμβίωσης κλπ. Το χαρακτηριστικό μας είναι η δυναμική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των πελατών μας καθώς και η διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους. Επί χρόνια οι πελάτες μας αναγνωρίζουν στοιχεία δυναμισμού, γνώσης και ευελιξίας στο πρόσωπό μας και μας επιλέγουν για τις τόσο ευαίσθητες αυτές υποθέσεις τους. Αναλαμβάνουμε τέλος, υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου σε όλη την Ελλάδα.