Οικονομικό ορίζεται το έγκλημα το οποίο τελείται στο πλαίσιο μιας πραγματικής ή μη πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Ως έγκλημα βλάπτει ή εκθέτει σε κίνδυνο πέρα από ένα άτομο, την οικονομική ζωή ή το κοινωνικό σύνολο. Η εξιχνίασή του απαιτεί ειδικές γνώσεις και για το λόγο αυτό υπάρχουν στη χώρα μας ειδικές υπηρεσίες στην αστυνομία και τις εισαγγελίες, οι οποίες εξειδικευμένα αναλαμβάνουν την καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του οικονομικού εγκλήματος είναι η κατάχρηση εξουσίας και η παραβίαση της εμπιστοσύνης κατά την τέλεση της αξιόποινης πράξης, η οποία ως κίνητρο συνήθως περιλαμβάνει την αποκόμιση οικονομικού κέρδους. Ορισμένα από τα είδη των οικονομικών εγκλημάτων είναι η απάτη, η ηλεκτρονική απάτη, η χρηματιστηριακή απάτη, η υπεξαίρεση, η απιστία, η λαθρεμπορία, η απιστία κατά του δημοσίου, η πλαστογραφία, η φοροδιαφυγή, τα χρέη προς το δημόσιο, η δωροδοκία, τα καρτέλ, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οικονομικό έγκλημα μέσω διαδικτύου κλπ. Τέλος, οι καταδικαστικές αποφάσεις για τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων μπορούν να οδηγήσουν σε φυλάκιση και σε επιβολή χρηματικών ποινών.

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει ποινικές υποθέσεις οικονομικής φύσης σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια προσφέροντας πλήρη νομική εκπροσώπηση και δικαστική προστασία του εντολέα μας ώστε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου αλλά και του πολιτικώς ενάγοντος. Είναι δε γνωστό για τους επιτυχημένους χειρισμούς δύσκολων υποθέσεων υψηλού νομικού και κοινωνικού προφίλ. Το Γραφείο εκπροσώπησε πρόσωπα της πολιτικής, της εκκλησίας, του επιχειρηματικού κόσμου, πανεπιστημιακούς, υπαλλήλους, γιατρούς, στρατιωτικούς, δικαστικούς κλπ. με απόλυτη επιτυχία, σε οικονομικά εγκλήματα. Οι εξειδικευμένοι στον κλάδο του οικονομικού εγκλήματος Δικηγόροι μας, προσφέρουν αποτελεσματικό χειρισμό στις ποινικές αυτές υποθέσεις. Με γνώση, εξειδίκευση, εμπειρία, μελέτη και προσήλωση σε κάθε υπόθεση ξεχωριστά και με εργαλείο την ποινική δικονομία, το Γραφείο είναι γνωστό για πολλές, γνωστές και ενδιαφέρουσες οικονομικού εγκλήματος υποθέσεις.